Januari 2015: Medimail

Vanaf januari zullen wij alle resultaten versturen via de eHealthbox zoals door de overheid aanbevolen. Dit betekent dat de communicatie via de oude versie van MediMail zal worden stopgezet. Artsen die hun resultaten via MediMail wensen te blijven ontvangen, dienen zich ervan te verzekeren dat hun versie van MediMail het gebruik van de eHealthbox ondersteunt.

 

Juni 2013: Hector ⁄ HealthConnect

Vanaf heden versturen wij, op vraag van verschillende verwijzende artsen, de verslagen via Hector. Artsen die geen gebruik maken van Hector ontvangen de verslagen nog steeds via Medimail. Indien u over een login beschikt van PacsonWeb, kan u alle verslagen van uw patiënten online raadplegen via uw computer, iPad of iPhone, ongelimiteerd in de tijd.

 

Maart 2013: Nomenclatuurwijziging 455475-455486 (radiografie van de lumbale wervelkolom)

Volgens het KB van 26/03/2013, verschenen in het staatsblad:

« De verstrekking 455475-455486 is vergoedbaar indien het voldoet aan de indicaties beschreven in het referentiedocument « Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming » voorgesteld door het Consilium Radiologicum en gepubliceerd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Indien van deze indicaties wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard.
De verstrekking 455475-455486 is niet aanrekenbaar voor aspecifieke lage rugpijn.
De verstrekking 455475-455486 kan pas na een tijdvak van één jaar opnieuw worden aangerekend.
Als het onderzoek binnen het jaar om medische redenen dient te worden herhaald, dan moet de motivering in het dossier van de patiënt ter beschikking zijn van de adviserend geneesheer. ».

 

Maart 2013: Nieuwe regels voor het voorschrijven van radiografieën en echografieën

Vanaf 1 maart 2013 gelden nieuwe regels voor het voorschrijven van bepaalde medische beeldvorming (radiografieën, CT-scans, NMR, echografieën).

Klik hier voor het persbericht van het RIZIV.

Een aangepaste, correcte, manueel in te vullen verwijsbrief (pdf-formaat) is te downloaden op deze website, tabblad 'Artsen'.

U kan er ook voor kiezen een correcte verwijsbrief online in te vullen en af te drukken op tabblad 'Verwijsbrief'.

 

februari 2013: Pacs on Web

Hebt u als arts uit het Leuvense vragen bij de werking van Pacs on Web, bent u een geregistreerd gebruiker maar nog niet vertrouwd met de werking? Neem gerust met ons contact op via het contactformulier. Indien we u telefonisch niet verder kunnen helpen, zijn wij bereid een kort bezoek aan uw praktijk te brengen.

 

september 2012: Pacs on Web

Patiënten kunnen vanaf heden hun beelden op een snelle, efficiënte en beveiligde manier raadplegen via onze website.

Artsen kunnen, na het aanvragen van een login, zowel beelden als verslagen van hun patiënten raadplegen, onderzoeken doorsturen naar een specialist of beelden downloaden in hun eigen Pacs.

 

januari 2012: Mobiele website

Bezoek onze website nu ook via uw smartphone! Surf op uw smartphone naar www.radiologiewinand.be.