Hoe te betalen?

Betalen gebeurt na het onderzoek en kan contant of met Bancontact.

U krijgt onmiddellijk het getuigschrift van verstrekte hulp mee dat u toelaat het aandeel van het ziekenfonds terug te krijgen.

Opgelet: Een botdensitometrie wordt slechts 1 maal per 5 jaar en onder bepaalde voorwaarden terugbetaald door de ziekteverzekering . Hiertoe dienen wij het correcte aanvraagformulier, volledig ingevuld, te ontvangen van uw arts.

Dr. Winand is gedeconventioneerd.