Screeningsmammografie

Wat en hoe?Screening

Door middel van röntgenstralen worden van elke borst 2 opnamen genomen, in verschillende richtingen.
Voor elke opname dient de borst te worden samengedrukt tussen het toestel; dit is onaangenaam, soms zelfs pijnlijk, maar duurt slechts enkele seconden per opname.
Voldoende samendrukking (compressie) is evenwel noodzakelijk om scherpe beelden te krijgen.

Voor wie?

Een screeningsmammografie is bedoeld voor asymptomatische vrouwen tussen 50 en 69 jaar, dus vrouwen zonder klachten of voelbare problemen in de borst.
Dit onderzoek is voor de vrouw volledig kosteloos - om de twee kalenderjaren - vanaf 1 januari van het jaar waarin de vrouw 50 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin de vrouw 69 jaar is geworden.
Vrouwen krijgen hiervoor een rechtstreekse oproepingsbrief van de provincie of kunnen hiervoor een aanvraagbrief krijgen van hun behandelende arts.

Wat meebrengen?

- rechtstreekse oproepingsbrief of aanvraagbrief van uw arts
- uw elektronische identiteitskaart
- eventueel vroegere mammografie-opnamen. Vorige opnamen genomen in ons centrum hoeft u niet mee te brengen, zij worden bewaard in ons elektronisch archief en worden automatisch vergeleken.
Hoe lang duurt het onderzoek?

Een screeningsmammografie duurt doorgaans ongeveer 5 minuten.
Na het nemen van de opnamen, wordt gevraagd om even te wachten tot de beelden ontwikkeld zijn om zeker te zijn dat deze technisch in orde zijn.

Wat gebeurt er na de mammografie?

Na het nemen van de opnamen, worden deze grondig en rustig bekeken door de radioloog die het onderzoek uitvoerde (eerste lezer).
Nadien worden de beelden doorgestuurd naar een tweede radioloog (tweede lezer) die onafhankelijk van de eerste lezer de beelden beoordeelt.
Indien beide radiologen het oneens zijn over het resultaat, wordt een derde lezing uitgevoerd door een derde radioloog. Na de tweede of derde lezing wordt zowel de vrouw zelf, als de arts die door haar is opgegeven op de hoogte gebracht van het resultaat.
Dit duurt ongeveer 2 tot 3 weken.
De opnamen worden bewaard in het screeningscentrum waar ze zijn uitgevoerd zodanig dat vergelijking tijdens vervolgrondes gemakkelijk is.
Wanneer gebeuren bijkomende onderzoeken?

Bij een screeningsmammografie worden in eerste instantie nooit bijkomende onderzoeken voorzien.
Indien nodig wordt de vrouw hiervoor in een tweede tijd opgeroepen, dus na een tweede of derde lezing.

Waarom tussen 50 en 69 jaar?

Uit verschillende studies is gebleken dat kosten / baten het best zijn in de groep 50 tot 69 jaar; met andere woorden: de kans om door het vroegtijdig vinden van borstkanker de mortaliteit te doen dalen is het grootst in deze leeftijdsgroep.

Wat na 69 jaar?

Er is geen enkele reden om na 69 jaar te stoppen met preventief borstonderzoek.
Integendeel, de kans op het krijgen van borstkanker blijft stijgen met de leeftijd; de agressiviteit daalt wel (meestal) naarmate men ouder wordt.
Het is dus aangeraden om ook na 69 jaar om de 2 jaar een preventief onderzoek te laten doen, in samenspraak en op voorschrift van uw behandelende arts.

Voorbereiding?

Er is geen voorbereiding nodig.
Indien u nog regelmatig menstrueert, gebeurt het onderzoek best in de eerste 10 dagen na het starten van de maandstonden.