Botdensitometrie

Wat en hoe?

Door middel van een zeer zwakke röntgenstraal worden metingen uitgevoerd van de lage ruggenwervels en van beide heupen terwijl u op een speciale tafel ligt.
Aan de hand van enkele persoonlijke gegevens (oa.leeftijd, lengte, gewicht, bepaalde medicaties, vroegere breuken,..) berekent de computer achteraf de sterkte van het bot.
De computer kan ook uw BMI (body mass index) berekenen.
Het resultaat blijft bewaard in de computer zodanig dat bij eventueel latere controles onmiddellijk een vergelijking wordt uitgevoerd.
Het onderzoek is pijnloos.

Doel van het onderzoek?

Dit onderzoek gaat na of er botontkalking (osteoporose) is.
Osteoporose komt vaak voor bij vrouwen na de menopauze, maar kan ook op jongere leeftijd en eveneens bij mannen voorkomen (soms familiaal, soms ten gevolge van bepaalde medicaties of aandoeningen).
Osteoporose geeft doorgaans in het begin geen symptomen.
Dit onderzoek zegt niets over andere afwijkingen (artrose, reuma, ...)

Hoe lang duurt een onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Voorbereiding?

Voor een botdensitometrie is geen voorbereiding nodig.

OPGELET: Verwittig steeds uw arts indien u (mogelijk) zwanger bent