Voorbereiding Botdensitometrie

Geen voorbereiding nodig.


OPGELET: Verwittig steeds uw arts indien u (mogelijk) zwanger bent